Top

O Spolku posluchačů architektury [SPA]

Spolek posluchačů architektury [SPA] při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší fakulty.

Historie spolku sahá až na přelom 19. a 20. století. V roce 1904, je zmiňován dokonce v souvislosti s jedním z nejvýznamnějších představitelů české architektonické moderny, J. Kotěrou. Současná historie SPA se začala psát obnovením jeho činnosti v roce 1993. Za dobu svého porevolučního působení se SPA stal neodmyslitelnou součástí nejen FA ČVUT, ale i celé domácí architektonické scény, na níž reprezentuje názory nejmladší generace tvůrců.

Posláním SPA je podporovat co nejširší veřejnou diskusi o architektuře, jejím smyslu a postavení v současném světě. Cílem mnoha aktivit SPA je zvyšování kvality českého architektonického školství a tím tedy i kvality nové české architektury.

Mezi aktivity SPA patří pořádání přednášek, výstav či exkurzí za zahraniční architekturou. Stěžejní akcí spolku je pak každoroční soutěž Olověný Dušan, kdy je oceněn nejlepší ateliérový projekt a nejlepší ateliér jako celek.

Snažíme se, aby SPA byl platformou pro organizování a setkávání se v rámci naší fakulty a přispěl tak k rozproudění diskuse nad různými tématy, nejen z našeho oboru.

Vedení SPA

  • Julie Kopecká / náčelnice
  • Petra Krejčí / podnáčelnice pro finance
  • Eliška Martínková / podnáčelnice pro koordinaci
  • Anna Křížová / podnáčelnice pro sponzoring
  • Klára Kovaříková / podnáčelnice pro PR
  • Martin Fleischmann / revizor

Stanovy SPA

Ke stažení (pdf)

Logo SPA

logo_horizontal-03
Barevné PNG Černobílé PNG Vektor PDF Vektor AI Vektor EPS